Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Vattensågen


Idag finns i hela Norden bara en gammal vatten­såg på ursprunglig plats och i ett brukbart skick. Det är vattensågen i Krångfors, byggd över Krångbäcken, nära dess utlopp i Skellefteälven.

Ånglok och fullt med folk vid sågen på Sågens dag 1992

Den vattendrivna ramsågen i Krångfors byggdes av åren 1867-68. Med enkla men effektiva metoder åstadkom man intressan­ta automatiseringar av driften. Till exempel utnyttjades vattenkraften både till att dra upp stockarna från dammen in i sågen och till automatisk fram­matning av stocken genom ramen under själva sågningen. Vattnet magasinerades i den lilla dammen alldeles ovanför såghuset. Sågen byggdes om 1896 och var i drift till 1909, då den ersattes av en ångsåg. Under 1900-talet har den behövt ett par renoveringar och 2002 var det dags igen. Efter flera års renovering av både själva sågen och av dammen hoppades vi att den ska vara sågduglig igen sommaren 2007 men i maj 2008 är det fortfarande inte helt klart när den ska vara färdig. Målet var satt till 2008, men tyvärr har den inte blivit återställd i brukbart skick (2018). Något timmer kan man i dagsläget inte såga men det går bra att göra ett besök.