Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Lokala ortsnamn

Lokala namn i Forsbacka, nedtecknade av Kerstin Andersson.


Bobacken är backen ner från Klemensboda till Forsbacka, Långlyse den långa raksträckan bort till Norrström/Forsberget.


Nybruket ‑ väg in mot väster högt upp i backen, lägda.


Nissestigen går mellan Nybruket och Swiarn.


Udden ‑ lägda mitt emot Klövret, berget öster om vägen.


Klöverjäla ‑ liten lägda.


Swiarn är den största av lägdorna.


Stenbacken ‑ den branta backen upp mot Maskinistbacken.


Vallen ‑ rastplats vid älven, här fanns tidigare ett fletal hus, benämt som "Fisket", under kraftverksbyggnationerna.


Maskinistbacken ‑ kraftverkets tidigare tjänstebostäder, numera privatägda fastigheter.

 

Nautmyra - lägda


Mockabacks-kärr ‑ lägda.


Änga (västra/östra) ‑ lägdor


Krångbron, nybyggd 1999, den första, något längre ner, fanns redan 1609.


Forsjäla ‑ öster om bron, lägda.


Bomupplaget, även kallas Hjördis udde, då Hjördis Sundqvist såg till att det blev rensat från sly och en fin rastplats.


Skolan, senare Bönhuset, nu i regel kallat Byahuset.