Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Kraftverksbygget i Krångfors 1926-28


Bilderna på denna sida har vi fått genom Martin Johansson, Skellefteå krafts dammarkiv.

●  Ytterligare utbyggnad 1997 finns på egen sida.

●  Förstärkningar på dammen och ny dammlucka 2012-15 finns dokumenterade här.

På sidan om kraftverket i Krångforsboken finns mer information runt själva bygget.

På sidan Gamla bilder finns fler bilder från Krångfors och Forsbacka.Som föregående bild men annan vinkel, båda sedda från södra älvssidan.

Jordschaktningsarbeten för maskinhus och svallbassäng juni-november 1926.Bortschaktad jord lades ut uppströms i nuvarande dammen, och lär kunna anas där ännu.
Konstruktionen sedd från norra sidan.
För att kunna bygga själva dammen måste älvsvattnet ledas åt sidan med en fångdamm som syns på denna bild från december 1926 (det måste vara ett kallt arbete!).
Samtidigt har dammen påbörjats över älven.
Fångdammen sedd från nedströms-sidan.
Kraftstationsschaktet 5 februari 1927. Här ska vattnet från den färdiga kraftstationen rinna ut.
Utsikt över kraftstationsschaktet (i botten av gropen) och dammens södra anslutning. Konturerna i bakgrunden känns igen. Observera att nästan inga maskiner syns, det mesta arbetet sker med ren handkraft.
Fåran för bottenutskoven (sedda från uppströms-sidan). Till höger ses formarna för den sk. ambursendammen (som är byggd med en betongplatta mot själva dammen, förstärkt av pelare eller lameller (som syns på bilden), vilket innebär att den är ihålig och kan inspekteras inifrån).
Strax före vårfloden 1927 sett från nedströms-sidan. Konstruktionen till vä om mitten ses från andra hållet i nästa bild.
Bottenutskov, där man kan släppa vatten förbi dammen, t.ex. när man ska bygga den norra sidan (där vattnet ännu släpps förbi).
Bottenutskovet, ambursendammen och anslutningsmur mot södra stranden.
Byggnadsplatsen strax före 1927 års vårflod. Man ser hur fångdammen skyddar konstruktionerna på södra älvsstranden.
Vid vårfloden flödar allting över.
Svallschakt med inslag för avloppstunneln.
Formarbete för generatorns bärande konstruktion.
Avloppstunneln.
Arbetslag i tunneln. Någon som kan identifiera dem?
Nu måste vattnet ledas av till södra sidan (där konstruktionen är klar).


Här rinner det över kanten vid bottenutskoven, se tidigare bilder.
Själva kraftstationsbyggnaden börjar ta form vintern 1927-28.


Dammen uppifrån vintern 1927-28.
Våren 1928 (originalbilderna delade).
Vårflod 1928. Notera att man redan från början planerat för tre turbiner, de två mörkare partierna till vänster om det tredje öppna intaget är också intag men de togs inte i bruk förrän vid utbyggnader 1948 och 1973. 1948 höjdes även dammen 6 meter, och 1973 behövdes en ny utloppstunnel för turbin tre, men utbyggnadsplanen fanns alltså redan på 1920-talet.
Vårfloden 1928, dammen ännu ej fylld men vattnet pressar på.
Sommaren 1928.
Sprängning vid avloppskanalens mynning, den sk ”Viborgska smällen”, 22 april 1928, där 200 kg dynamit skulle ta bort den sista spärren mellan avloppstunneln och älvsfåran. Se kapitlet Kraftstationen i Krångforsboken.
Maskinhuset. Här ser man också till höger de färdiga intagen för turbin 2 och 3, som inte togs i bruk förrän 20 och 55 år senare! En kuriositet som nämns i Krångforsboken är att alla turbinerna roterar motsols vilket är mycket ovanligt på norra halvklotet.
Vy över älven nedströms. Förutom Krångfors kontantaffär en km längre uppströms fanns i Forsbacka vid den här tiden en affär (syns på bilden), fyra caféer, två matserveringar, skomakeri, frisersalong och ett ”ölschapp”!
Rotorn på väg att lyftas upp i de kopplade traverserna.
Maskinsalen med generatorn. Det finns en liten sidohistoria om traversen också.
13 juli 1928.
Anläggningen i färdigt skick, invigd 25 juli 1928.
Vintern 1928-29


 


Historiska bilder från Skellefteå kraft, tack igen Martin Johansson.


Text och bildbearbetning © Ulf Torstensson.


Bilder från utbyggnaden 1997 finns här och från 2013-15 här.


Några fler bilder från 1927 och kraftverkets ena travers finns här.
 


 

Krångforsen precis i början av utbyggnaden våren 1926. Den konstruktion i trä som behövdes för att bygga dammen mitt i den flödande Skellefteälven börjar växa fram till höger i bild. I mitten ser man den kanal som ska sprängas för att styra vattenflödet till älvens norra kant.
Samma kanal sedd från uppströms-sidan (mars-april 1926)
Bro-läggning över de stora klipporna i älven...
... och nu kan man gå över (den gamla bron ligger ca 100 m nedströms).