Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Vägen genom Forsbacka och Krångfors


Om den ursprungliga bron, den första över Skellefteälven, vet man bara att det var en vidjebro, första gången dokumenterad i skrift 1609. Krångforsen var så smal att det bara här var möjligt att ta sig över utan båt. 1664 finns en karta där en gång- och ridväg från Skellefteå till Norsjö via Krångfors är inritad.


Senare byggdes bättre broar. Brofästena från den träbro från 1877-79 som syns nedan finns ännu kvar. Den var dock så låg att vattnet gick upp till den när det var som högst, så den höjdes ytterligare och gjordes om i järn 1928-30. Denna bro som fanns kvar fram till 1999 då bl.a. EU-regler gjorde att man byggde en ny och betydligt längre bro, som går diagonalt över forsen och inte som tidigare på smalaste stället.


På den svartvita bilden från ca 1890 nedan ses vägen upp mot Krångfors och Slut till vänster och man anar stigningen av vägen i backen rakt fram (ljusare) upp mot husen, som till höger förmodligen är ”Olas”, som revs pga. att där spökade. Huskroppen till vänster är förmodligen en del av de ”snallarbodar” som fanns här. Där kunde snallarna lämna sina vagnar för att fortsätta uppåt landet med klövjade hästar i väglöst land. Nere till vänster (norr om) bron ses de fiskestugor som funnits vid forsen sedan mycket lång tid, men som försvann vid kraftverksbyggena.

På bilden i färg, från 2005. ses den nya bron och kraftverket i bakgrunden. Den gamla bron och fiskebodarna från bilden ovan är projicerade in i svartvitt i bilden och finns alltså inte på riktigt. Precis ovanför kraftverkskanten anar man en svag ljusare strimma i skogen bakom, där fortfarande spår finns efter den gamla vägen som gick på skrå upp för älvsbranten. Man ser också timmerrännan, som anlades när kraftverket byggdes och, nedanför de inklippta bodarna, utloppet från kraftverkets turbiner.

Bron ca 1890 (foto hos Skellefteå museum)

1956 höll vägen upp till Krångfors på att rasa, och man fick snabbt gräva sig ner på säkrare mark så att den fick den nya sträckningen. Från 1960-talet lovades krångforsborna en bättre vägbeläggning, men ända till 2002 var det grusväg. Men då skulle en omfattande renovering av E4 genom Skellefteå göras, vilket innebar att en massa ”begagnad” asfalt måste hanteras. Den kokades om och blev till vägbeläggning genom Forsbacka och Krångfors. Vi håller tummarna att den ska hålla.