Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Kräftfiske 2021

 

Inom fiskevårdsområdet fiskar vi kräftor endast

Fredagen den 13 augusti kl 18:00 till lördagen den 14 augusti kl 12:00

Fredagen den 20 augusti kl 18:00 till lördagen den 21 augusti kl 12:00

 

De som löst årets ortskort eller fiskerättsbevis kan lösa särskilt kräftfiskekort a´100 kr

 

Korten köper ni hos

  • Lisbeth och Martin Olsson Krångfors 60 tel:070-699 40 82
  • Kerstin och Jan Andersson Forsbacka 25 tel:070-385 54 16
  • 10 st gästkort finns att lösa hos Lars Lundström, för info ring tel:070-659 59 63

Korten skall vara lösta senast torsdagen den 12 augusti.

 

Var vänlig och respektera följande:

Max 5 burar/kort minimått 10 cm

Rekommendation max 100 kräftor/kort

 

Alla ska lämna fångstrapport för att vi ska få en uppfattning om tillgång av kräftor.

 

Tänk på risken för kräftpesten!!

Burarna som har använts i andra vatten är ej tillåtna i Krångfors fiskevårdsområde

 

/Styrelsen FVO